Adiabatic Dry Cooler

  Bezeichnung Produkt Nennleistung   Glykol / Wasser

 

ADC High Density ADC High Density 500 - 3500 kW  
Hybrid Blue ADC Hybrid Blue ADC 50 - 2000 kW